زندگی مانند یک فلوت است؛ توخالی و پر از سوراخ،زندگی مانند یک فلوت است؛
توخالی و پر از سوراخ،

اما اگر درست با آن کار کنی،
برایت آهنگ‌های دلنوازی می‌نوازد…

نوشته های سایت نوشته های سایت نوشته های سایت

دستخط استاد شهریار

علی ای همای رحمت

خان ننه

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اسکرول به بالا