غار جبیکلوغار جبیکلو ،در نزدیکی روستای جبیکلو یا جبیک قرار دارد که غاری زیبا و دارای دالانهای زیاد وحوضجه های آب زلال است که ورودی دالان بزرگ آن باریک و ورود به ان خیلی آسان نیست این غار دارای دالانهایی است که ناشناخته باقی مانده اند در واقع ادامه دادن مسیر دشوار است و تنها با تجهیزات غار نوردی قابل بازدید است.

نوشته های سایت نوشته های سایت نوشته های سایت

اسکرول به بالا