هیئت رئیس شرکت آوام زرین گستر پیروز
✅ هئیت رئیس شرکت نوین خدمات دهقان
✅ کارشناس تولیدات کشاورزی
✅ عضو نظام مهندسی استان
✅ پیمانکار اجرایی مناقصه های شهرداری

الفبای رونی(رونیک) ترکی -اولین الفبای جهان

وجود کتیبه های ترکان باستان در همه تمدن های باستان جهان

خط رونی(رونیک)
اولین کتیبه های باستانی جهان با خط رونی(خط رمزگونه) نوشته شده اند.این خط گاهی بصورت نماد های تصویری(مصر باستان) و گاهی هم بصورت الفبای رونیک باستان(futhark) است که این شکل الفبایی تکمیل شده همان تصویر ها هستند.نکته جالب این است که این کتیبه های رونی به شکل ابتدایی در تمامی تمدن های باستان وجود داشته اند