در نهان به آنان دل می بندیم ؛ که دوستمان ندارند و در آشکار از آنان که دوستمان دارند غافلیم شاید این است دلیل تنهایی ما.

در نهان به آنان دل می بندیم ؛

که دوستمان ندارند
و در آشکار
از آنان که دوستمان دارند غافلیم
شاید این است دلیل تنهایی ما…

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اسکرول به بالا