دوست داشتن

آدم‌ها به خاطر زیبا بودنشان دوست‌داشتنی نمی‌شوند،
بلکه اگر دوست‌داشتنی باشند،
زیبا به نظر می‌رسند…

بچه‌ها هرگز مادرشان را زشت نمی‌دانند؛
سگ‌ها اصلاً به صاحبان فقیرشان پارس نمی‌کنند؛
اسکیموها هم از سرمای آلاسکا بدشان نمی‌آید!

اگر کسی یا جایی را دوست داشته‌باشید، آنها را زیبا هم خواهید یافت،
زیرا حس زیبا دیدن، همان عشق است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اسکرول به بالا