ژانویه 2022

مستند زاگرس

مصاحبه با کامران شیردل مثل اقتباس از یک رمان طولانی است. از کجای تک تک حرف‌های جذاب استاد می‌توان گذشت؟ آن هم هنرمندی که در مهم ترین  مقاطع تاریخی ایران تأثیرگذار بوده و حافظه  دقیق و پر از جزییاتی دارد

اسکرول به بالا