آوریل 2019

مراقب نمک های زندگیتان باشید…

نمکدان را که پُر میکنی توجهی به ریختن نمکها نداری … اما زعفران را که میسابی به دانه دانه اش توجه میکنی حال آنکه بدونِ نمک هیچ غذایی خوشمزه نیست، ولی بدون زعفران ماهها و سالها میتوان آشپزی کرد و غذا خورد. مراقب نمک های زندگیتان باشید… ساده و بی ریا و همیشه دم دستتان …

مراقب نمک های زندگیتان باشید… Read More »

شکستن رکورد گینس توسط شیربانوی اذربایجانی

شکستن رکورد گینس توسط شیربانوی اذربایجانی در تبریز گیتی موسوی، دختر تبریزی با کشیدن تریلی به وزن ۱۲ تن و ۲۷۰ کیلوگرم رکورد گینس را شکست. این رکورد در گینس به نام یک خانم استرالیایی با حمل تریلی با وزن ۱۱ تن و ۳۵۰ کیلوگرم ثبت شده است.

اسکرول به بالا