مارس 2018

دیوانه ی عاشق

از دیوانه ای پرسیدند : ‌ چه کسی را بیشتر دوست داری؟ دیوانه خندید و گفت : “عشقم” … ‌ گفتند: “عشقت” کیست؟؟ ‌ گفت: “عشقی” ندارم!! ‌ خندیدند و گفتند : برای “عشقت” چه کارهایی حاضری بکنی…؟ گفت: مانند عاقلان نمیشوم ، نامردی نمیکنم ، خیانت نمیکنم ، دور نمیزنم ، دروغ نمیگویم ، …

دیوانه ی عاشق Read More »

اسکرول به بالا