ما هرگز نمی‌توانیم کنترل کرۂ زمین را در دست بگیریم ‌‌
ما هرگز نمی‌توانیم

کنترل کرۂ زمین را در دست بگیریم
و اتفاقاتش را مدیریت کنیم. ‌‌

اما ما می‌توانیم بر کرۂ مغز خود
و محتویاتش مسلط باشیم .

نوشته های سایت نوشته های سایت نوشته های سایت

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اسکرول به بالا