زغال های خاموش

زغال های خاموش را
کنار زغال های روشن میگذارند
تا روشن شود چون همنشینی اثر دارد
ما هم مثل همان زغال های خاموشیم
اگر کنار افرادی بنشینیم که روشنند
که گرما و حرارتی دارند…

ما هم به طبع آن ها نور و حرارت و گرما پیدا میکنیم.

پس آدمی را انتخاب کنید که به شما انرژی ببخشد

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اسکرول به بالا