تصاویری از پل ستار خان میاندوآب

تصاویری که می بینید مربوط به پل ستار خان قوشاچای(میاندوآب)می باشد