تصاویری از پل ستار خان میاندوآب


تصاویری که می بینید مربوط به پل ستار خان قوشاچای(میاندوآب)می باشد

تصاویری از پل ستار خان میاندوآب ادامۀ مطلب »