حیدر باغی

حیدر باغی،منطقه ای بسیار زیبا با جازبه گردشگری دراطراف روستایی با همین نام.منطقه ای سر سبز با حمام طبیعی که عکسش را مشاهده می فرمایید
اسکرول به بالا