۹ جمله طلایی حتما بخونید

۹جمله طلایی حتمابخوانید

۱_یادت باشه تا خودت نخوای هیچکس نمیتونه زندگیتو خراب کنه ۲_یادت باشه که ارامش رو باید تو وجود خودت پیدا کنی ۳_یادت باشه خدا همیشه مواظبته ۴_یادت باشه همیشه ته قلبت یه جایی برای بخشش ادما بگذاری ۵_زبان استخوانی ندارد اما انقدر قوی هست که بتواند قلبی را بشکند مراقب حرفهایمان باشیم ۶_زندگی کوتاه نیست مشکل اینجاست که ما زندگی رو دیر شروع میکنیم ۷_دردهایت را دورت نچین که دیوار شوند زیر پایت بچین که پله شوند ۸_هیچوقت نگران فردایت نباش خدای دیروز و امروز فردا هم‌ هست اگر باشیم ۹_ما اولین دفعه است که تجربه بندگی داریم ولی او قرنهاست که خداست

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اسکرول به بالا