۴اصل در زندگی که خیلی مهم هستند

صادق باش هنگامی که فقيری، ساده باش وقتی که ثروتمندی، مودب باش وقتی که قدرتمندی، و سکوت کن هنگامی که عصبانی هستی،

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اسکرول به بالا