بالاترین رهایی، آزاد شدن از نظرات دیگران است؛


بالاترین رهایی، آزاد شدن از نظرات دیگران است؛
روزی که بتوانی بدون وابستگی و اهمیت دادن به نظرات دیگران، از خودت و فردیتت لذت ببری،
آن روز، روز رهایی توست.

1 thought on “بالاترین رهایی، آزاد شدن از نظرات دیگران است؛

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.