زندگی مانند یک فلوت است؛ توخالی و پر از سوراخ،

زندگی مانند یک فلوت است؛
توخالی و پر از سوراخ،

اما اگر درست با آن کار کنی،
برایت آهنگ‌های دلنوازی می‌نوازد…

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.