نوامبر 2018

زندگی هنر نقاشی بدون پاک کن است

اگر نمی توانی مدادی باشی که خوشبختی یک نفر را بنویسد پس حداقل سعی کن پاک کنی باشی که غم کسی را پاک کند ! زندگی هنر نقاشی بدون پاک کن است پس طوری زندگی کن که حسرت داشتن پاک کن را نخوری در مقابل سختی ها همچون جزیره اى باش که دریا هم با …

زندگی هنر نقاشی بدون پاک کن است Read More »

اسکرول به بالا