۳۰ ثانیه به نقطه قرمزروی بینی تمرکز کنید

۳۰ ثانیه به نقطه قرمز روی بینی تصویر بالا تمرکز کنید سپس به دیوار، سقف یا هر جای سفیدی نگاه کنید و دائم پلک بزنید

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.