بزرگترین نقطه ضعف ما کوتاه آمدن است. مطمئن‌ترین راه برای موفقیت تلاش برای یک بار دیگر است.

بزرگترین نقطه ضعف ما کوتاه آمدن است. مطمئن‌ترین راه برای موفقیت تلاش برای یک بار دیگر است.
ادیسون

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.