هرگاه از دست کسی خشمگین و یا ناراحت شدید

هرگاه از دست کسی خشمگین و یا ناراحت شدید
این قوانین فردی شماست که ناراحتتان کرده است
نه رفتار طرف مقابل . . .

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.