مفهوم زندگی

در مدرسه از من پرسیدند وقتی بزرگ شدی می خواهی چه کاره شوی، پاسخ دادم “خوشحال”
به من گفتند که سوال را درست متوجه نشده ای، در جواب گفتم شما زندگی را درست متوجه نشده اید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اسکرول به بالا