زندگی مثل آب توی ليوان ترک خورده می مونه

 

پیرمرد گفت:
زندگی مثل آب توی
ليوانه ترک
خورده می مونه
بخوری تموم ميشه
نخوری حروم ميشه
از زندگيت لذت ببر
چون درهرصورت تموم ميشه
زندگیتون زیبا

اسکرول به بالا