زندگی فقط يک بار است

زندگی فقط يک بار است
و ما هرگز نخواهيم توانست
تصميم درست را از تصميم نادرست
تميز دهيم زيرا ما در هر وضعی
فقط می توانيم يک بار تصميم بگيريم.

میلان کوندرا

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اسکرول به بالا