در میان موجودات،

هرگز در میان موجودات،
مخلوقی که برای کبوتر شدن آفریده شده، کرکس نمی شود.
این خصلت در میان هیچ یک از مخلوقات نیست، جز انسان!!

ویکتور هوگو

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اسکرول به بالا