دریا هم که باشی گاهی در چارچوب خودت نمی گنجی

دریا هم که باشی
گاهی در چارچوب خودت نمی گنجی
سر می کوبی به صخره و ساحل
دست و پا می زنی کسی حرفت را نمی فهمد
پس از جدالی سخت با خودت
بی رمق غمگین تنها به خودت باز می گردی
دنياي بي رحمي است
اما تو از دنیا بی رحم تر باش
بجنگ با هر چه تورا از آرزوهایت دور می کند
“به ارزوهایت برس شایدفردایی نباشد”

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اسکرول به بالا