درشکه چی


وقتی دیدم درشکه را اسب می راند و انعام را درشکه چی میبرد ؛
و به چشمان اسب چشم بند زده، بر دهانش پوزبند
تا کم ببیند و کم بخورد و دم نزند ؛
همه چیز را فهمیدم … !

– صادق هدایت

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اسکرول به بالا