خدایا مرا ببخش

برای دردهایم ،نشانه می گذارم،تا یادم بیاید کجا دست خدا را رها کردم،

خدایا مراببخش بخاطر درهایی که کوبیدم وهیچکدام خانه ی تو نبود

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اسکرول به بالا