حکایت

 

روزی جمعی از شاگردان نزد شیخ خود رفتند و پرسیدند:
استاد زیبایی انسان در چیست؟
شیخ ۲ کاسه کنار شاگردان گذاشت و گفت:
به این دو کاسه نگاه کنید اولی
از طلا درست شده است و درونش زهر است و دومی کاسه ای گلی است
و درونش آب گوارا است، شما کدام را می خورید؟
شاگردان جواب دادند:
بی شک کاسه گلی را.
شیخ گفت:
آدمی همچون این کاسه است. آنچه که آدمی را زیبا می کند درونش و اخلاقش است.

 باید سیرتمان را زیبا کنیم نه صورتمان را

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اسکرول به بالا