بعضی وقتها کوتاه آمدن هم خودت را نجات میدهد هم دیگران را

 

اسکرول به بالا