استاد الهی قمشه ای


نگذارید گوشهایتان گواه چیزی باشد که چشمهایتان ندیده، نگذارید زبانتان چیزی را بگوید که قلبتان باور نکرده. صادقانه زندگی کنید. ما موجودات خاکی نیستیم که به بهشت می رویم. ما موجودات بهشتی هستیم که از خاک سر برآورده ایم.
استاد الهی قمشه ای

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اسکرول به بالا