تصاویری از پل ستار خان میاندوآب


تصاویری که می بینید مربوط به پل ستار خان قوشاچای(میاندوآب)می باشد