خدایا بابت تمام نعمتهایت سپاسگذارم


خدایا بابت تمام نعمتهایی که به من عطا فرمودی سپاسگذارم
من بنده لایق نعمتهایت نبودم.خدایا شکرت🙏🙏🙏