گچبری حسین زاده

اجرای گچبری طرحهای نور مخفی دور چراغ ارک و اوپن  آشپزخانه

اجرای نور مخفی بدون رابیتس وبدون جوشکاری
اجرای طرح آسمان مجازی
نورمخفی دستی بدون جوشکاری و راویز
نورمخفی دستی بدون جوشکاری وراویز

دیدگاهتان را بنویسید