دریا هم که باشی
گاهی در چارچوب خودت نمی گنجی
سر می کوبی به صخره و ساحل
دست و پا می زنی کسی حرفت را نمی فهمد
پس از جدالی سخت با خودت
بی رمق غمگین تنها به خودت باز می گردی
دنياي بي رحمي است
اما تو از دنیا بی رحم تر باش
بجنگ با هر چه تورا از آرزوهایت دور می کند
“به ارزوهایت برس شایدفردایی نباشد”


برای خودت دعا کن که آرام باشی.
وقتی طوفان می آید، تو همچنان آرام باشی تا طوفان از آرامش تو آرام بگیرد.
برای خودت دعا کن تا صبور باشی؛
آنقدر صبور باشی تا بالاخره ابرهای سیاه آسمان کنار بروند و خورشید دوباره بتابد.
برای خودت دعا کن تا خورشید را بهتر بشناسی….
ﺯﻧﺪﮔﻲﻫﻴﭻﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺑﻦبست نمیرسد. کافیست چشم باز کنیم و راههای گشوده ی بیشماری را فرا روی خود ببینیم. خدا که باشد، هرمعجزه ای ممکن میگردد…
ایمان داشته باش که قشنگترین عشق,
نگاه مهربان خداوند به بندگانش است
زندگی را به او بسپار….
و مطمئن باش
که تا وقتی پشتت به خدا گرم است
تمام هراس های دنیا،
خنده دار است….

خودت باش،

خودت باش،

نه تندیسی که دیگران می خواهند!

وقتی قالب فکر دیگران می شوی،

زیبا میشوی به چشمشان،

اما ،،

قبول کن..

تمام مجسمه ها شکستنی هستند،

در کمال زیبایی..

 

مشکلات افراد موفق کمتر از افراد شکست خورده نیست. تنها یک دسته از مردم هستند که هیچ مشکلی ندارند:آن ها در گورستان خوابیده اند.

آنتونی رابینز

 

ريشه هاي قالي را تا مي کنيم تا سالم بماند… ولي ريشه زندگي يکديگررا با تبر نامهرباني قطع مي کنيم و اسمش را مي گذاريم برخورد منطقي!!!!
دل مي شکنيم واسمش ميشود فهم وشعور!!!!
چشمي رااشکبار مي کنيم واسمش را مي گذاريم حق!!!!
غافل ازاينکه اگر درتمام اين موارد فقط کمي صبوري کنيم ديگر مجبور نيستيم عذرخواهي کنيم …
ريشه زندگي انسانهارا دريابيم وچون ريشه هاي قالي محترم بشماريم…
گاهي متفاوت باش…
بخشش را ازخورشيد بياموز…
که ترازوئي ندارد…
سبک وسنگين نميکند…
جدا نمي سازد…
و فرقي نميگذارد….
به همه از دم روشنايي مي بخشد…
محبت را بي محاسبه پخش کن…
دروازه هاي قلبت رابه روي همه بگشا ….
و باور داشته باش خدايي که در اين نزديکيست، بهترينها رابرايت رقم زده است

زندگی دیکته ای نیست که آن را به ما خواهند گفت!
زندگی انشایی است که تنها باید خودمان بنگاریم؛
زندگی می چرخد…
چه برای آنکه میخندد،
چه برای آنکه میگرید..
زندگی دوختن شادی هاست…
زندگانی هنر هم نفسی با غم هاست…
زندگانی هنر هم سفری با رنج است…
زندگانی یافتن روزنه در تاریکی است…

لبخند ماجرای عجیبی دارد… اگر آن را به محبوبی هدیه كني، احساس آرامش می کند. اگر آن را به دشمنت تقدیم کنی، شرمنده و پشیمان خواهد شد و اگر آن را به شخصی که نمی شناسی هدیه دهی، سخاوت پيشه كرده اي. پس لبخند بزن که لبخند تجلي خدا در توست.

دست های خدا باش برای برآوردن رویای انسان دیگری جز خودت. خنثی نباش، بی تفاوت نباش، اگر دیدی کسی گره ای دارد و تو راهش را می دانی، سکوت نکن. اگر دستت به جایی می رسید دریغ نکن. معجزه زندگی دیگران باش. این قانون کائنات است، معجزه زندگی دیگران که باشی، بی شک کس دیگری معجزه زندگی تو خواهد بود.