آرامش-شهامت

💞خداوندا آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییردهم .
💞شهامتی که تغییر دهم آنچه را که میتوانم.
💞و دانشی که تفاوت این دو را بدانم 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *