افکار حتی در بدترین حال هم تغییر نمی کنند…

عاشق اگر می شوید،

عاشق رفتار آدم ها نشوید.

آدم ها گاهی حالشان خوب است،
گاهی بد.

رفتارشان متأثر از حالشان است.

عاشق افکارشان شوید.

افکار حتی در بدترین حال هم
تغییر نمی کنند…

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *