سه گروه رو هرگز فراموش نکن:

سه گروه رو هرگز فراموش نکن:
۱. آنهایی که تو را در شرایط دشوار کمک کردند!
۲. آنهایی که تو را در شرایط دشوار رها کردند!
۳. آنهایی که تو را در شرایط دشوار قرار دادند

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *