مهم نیست اگر انسانی برای کسی که دوستش دارد غرورش را از دست بدهد؛

مهم نیست اگر انسانی
برای کسی که دوستش دارد
غرورش را از دست بدهد؛
اما فاجعه است اگر
به خاطر حفظ غرور،
کسی را که دوست دارد
از دست بدهد.

– شکسپیر

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *