مرد می خواهد تو را فهیمدن

زنی باش
که اگر روزی تو را نفهمیدند
سرت را بالا بگیری
محکم لبخند بزنی و
مطمئن باشی
مرد می خواهد
تو را فهیمدن

– عادل دانتیسم

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *