عادت ها می توانند انسان را نابود کنند

عادت ها می توانند انسان را نابود کنند
کافی است انسان
به گرسنگی و رنج بردن
و به زیر ستم بودن عادت کند
تا دیگر هرگز به رهایی فکر نکند
و ترجیح بدهد در بند بماند …!

هرتا_مولر

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *