شاملو

این است
عطر خاکستری هوا
که از نزدیکی صبح
سخن می گوید !
زمین آبستن ِ روزی دیگر است
این است زمزمه ی سپیده
این است آفتاب که بر می آید

شاملو

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *