آللهی او کسلرین قلبینده گوردیم کی تاواققا سیز مهربان دیلار

abc03